In de pers

Terug

Mariakapel van Agelo krijgt vorm

Bron: Tubantia

AGELO - Alles bij elkaar ruim an­derhalve ton zwaar is het comple­te gebintwerk van de nieuwe Ma­riakapel in Agelo. Daarom kwam er zaterdag een grote kraan aan te pas om het kant en klare eiken­houten skelet op zijn plaats te krij­gen. Dat is de stenen fundering op de hoek van de Weerselos­estraat en de Kipboomweg aan de rand van de buurtschap. Met man en macht was het gebint­werk vrijdag in elkaar gezet op de plek waar het in de afgelopen maanden letterlijk balk voor balk was gemaakt: de oprit van Ans en Jan Wilbers aan de Kipboomweg.

Zij zijn de initiatiefnemers van Agelo’s eerste Mariakapel ooit. Jan Wilbers: „Heel Agelo is druk met de Mariakapel. Veel materiaal wordt beschikbaar gesteld en veel mensen steken de handen uit de mouwen.”

Zoeken naar een klokje

Nu het gebintwerk er staat, wordt duidelijk hoe de Mariakapel eruit komt te zien. Het wordt een bouwwerk in Saksische stijl met boogvormige gotische kenmer­ken. Die komen tot uitdrukking in de toegangsdeur, de zes ramen en in de boogvormige en open binnenconstructie van het dak.

Het dak zelf - met holle dakpan­nen - loopt aan de buitenkant schuin af en krijgt ook een heus torentje. Daarin komt een angelus­klokje te hangen. Dat is althans de vurige wens van de Ageloërs.

„We zijn nog op zoek naar een dergelijk klokje”, vertelt Ans Wil­bers. De muren van de kapel wor­den opgemetseld met ruim twee­honderd jaar oude stenen afkom­stig uit de afgebroken boerderij van Brookhuis aan de Timmus­weg. Het is de bedoeling dat de nieuwe kapel, die Kipboomkapel gaat heten, in de Mariamaand ok­tober wordt ingewijd.

Mariakapel van Agelo krijgt vorm