Foto's

Voorbereiding

Fundering
Gebintwerk
Vervoer naar locatie

Het dak erop

Gebintwerk op fundering plaatsen
Het dak wordt dichtgemaakt

Metselwerk

Metselwerk en vloer
De knipvoegen worden gemaakt
Klok wordt geplaatst
Voorbereidingen straatwerk

Afwerking

Naambord Kipboomkapel
Tuin en straatwerk aanleggen
Mariabeeld wordt geplaatst
Hekwerk wordt aangebracht

Inwijding

Inwijding Kipboomkapel op vrijdag 13 juni 2014 is door pastoor Theo Munsterhuis