Welkom op de website van de Kipboomkapel

De Kipboomkapel is tot stand gekomen op initiatief van Ans en Jan Wilbers, die eind 2012 hun jarenlang gekoesterde wens om een Mariakapel te bouwen in vervulling zagen gaan en hiervoor toestemming kregen van de gemeente Dinkelland, waar de buurtschap Agelo deel van uitmaakt. Omdat er zoveel positieve respons kwam, kon niet alleen op vrijwillige hulp, maar ook op de financiële ondersteuning worden gerekend en verrees de ‘Kipboomkapel‘ in Saksische bouwstijl met zandsteen, oude bakstenen en gebintwerk, passend bij de bebouwing in de door karakteristieke boerderijen gedomineerde omgeving. De kapel wordt door velen al omschreven als één van de mooiste Mariakapellen in de regio. De klok komt uit een ziekenhuiskapel en is geschonken door een Ootmarsummer, die anoniem wil blijven. De vier eikenhouten banken komen uit de kapel van het ziekenhuis in Oldenzaal. Het Mariabeeld dat achterin de Kipboomkapel is geplaatst, werd in bruikleen gegeven aan de Agelose gemeenschap door het bisdom van ’s Hertogenbosch. De kapel is verfraaid met glas-in-loodramen. De vloer is van antraciet en rolstoeltoegankelijk. De ingang wordt ’s avonds en ’s nachts afgesloten met een zwaar smeedijzeren hek om vandalisme te voorkomen.

Officiële inwijding

Op vrijdag 13 juni 2014 is door pastoor Theo Munsterhuis, onder het toeziend oog van honderden belangstellenden, tijdens een Mariaviering de nieuwe Mariakapel op de kruising van de Kipboomweg en de Weerselosestraat ingewijd. “Dit is een plek waar mensen even bij Maria kunnen zijn”, sprak Munsterhuis. “Een plek waar zorgen uitgesproken kunnen worden en een kaarsje kan worden opgestoken.”

Donaties

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan de Kipboomkapel?
Dan kunt u een donatie doen t.n.v Stichting Kipboomkapel Agelo op rekening nummer NL81RABO0172922534.
Alvast hartelijk dank!