In de pers

Terug

Kipboomkapel Agelo: voorbeeld van gemeenschapszin

Bron: Dinkellandvisie

Het plan om in Agelo een Mariakapel te bouwen werd vorig jaar met enthousiasme begroet. De initiatiefnemers, Jan en Ans Wilbers hadden dan ook weinig moeite om de nodige vrijwilligers te vinden die de bouw ervan mogelijk maakten.

De basis, een prachtig Mariabeeld, is in bruikleen gekregen van het bisdom ‘s- Hertogenbosch. Dit gebaar was in eerste instantie voor het echtpaar Wilbers aanleiding om met het plan op de proppen te komen. Een stukje grond werd beschikbaar gesteld op de hoek van de Kipboomweg met de Weerselosestraat, dichtbij Erve Lohuis. Omdat er binnen de buurtschap Agelo zoveel positieve respons kwam, kon niet alleen op vrijwillige hulp, maar ook op de financiële ondersteuning worden gerekend. Meerdere donaties kwamen binnen

Vanaf het begin stond vast dat het een kapel moest worden die bij de omgeving past, dat wil zeggen in Saksische bouwstijl met zandsteen, oude bakstenen en gebintwerk.

Dat gebint werd vorige week zaterdagmorgen opgezet met behulp van een grote kraan van Postel, vakkundig bestuurd door machinist Bas. Even was het nog spannend of het geheel op de eerder aangelegde fundering zou passen, maar de contactpunten waren perfect uitgezet. Later op de dag werden de dakspanten geplaatst, zodat nu de afwerking van de vakwerkmuren kan beginnen.

Kipboomkapel Agelo: voorbeeld van gemeenschapszin